Varme

Vildbjerg Varmeværk forsynede 1696 forbruger med varme i år 2016.

Vildbjerg Varmeværk amba blev på initiativ af Vildbjerg Borger og Håndværkerforening stiftet den 19. marts 1953, med overbetjent N. C. Petersen som formand, et hverv han bestred i 29 år.

Den 1. oktober 1953 var bygning af varmecentralen og ledningsnettet til 80 forbrugere etableret, og kl. 12 middag blev der fyret op under kedlen med brunkul som brændsel, og efter 2 timer var der varme på alle de tilsluttede ejendomme.

I 1954 udvides med yderligere en kedel for svær olie, og olien blev det foretrukne brændsel op gennem 60’erne og 70’erne.

Oliekriserne i 1973 og 1979 bevirkede, at der i 1982 blev installeret en kulkedel, og kul blev atter det foretrukne brændsel.

I 1992 blev der lagt statsafgift på kullene, og disse blev herefter erstattet af træpiller. Med vedtagelsen af den nye varmeforsynings-lov i 1990 blev det besluttet, at Vildbjerg Varmeværk senest i 1996 skulle overgå til et naturgasfyret kraftvarmeværk. Den 18. november 1994 kunne der indvies et nyt kraftvarmeværk til 32 mill. kr. Kraftvarmen produceres på 2 stk Rolls Royce gasmotorer. De producerer op til 30.000 MWh el om året og dertil 40.000 MWh varme, hvilket dækker 98 % af varmeværkets varmebehov.

Værket har i 2005 fået nye og endnu mere effektive Rolls Royce motorer, da de gamle var slidt op.

I 2010 fik værket installeret en elkedel på 12 MW.

I 2014 fik værket installeret et solvarmeanlæg på 21.234 m², som i 2016 blev udvidet med yderligere 4.939 m². Solvarmen dækkede 27% af byens varmebehov i 2016.