Varme

Vildbjerg Varmeværk forsynede 1657 forbruger med varme i år 2012.

Vildbjerg Varmeværk amba blev på initiativ af Vildbjerg Borger og Håndværkerforening stiftet den 19. marts 1953, med overbetjent N. C. Petersen som formand, et hverv han bestred i 29 år.

Den 1. oktober 1953 var bygning af varmecentralen og ledningsnettet til 80 forbrugere etableret, og kl. 12 middag blev der fyret op under kedlen med brunkul som brændsel, og efter 2 timer var der varme på alle de tilsluttede ejendomme.

I 1954 udvides med yderligere en kedel for svær olie, og olien blev det foretrukne brændsel op gennem 60’erne og 70’erne.

Oliekriserne i 1973 og 1979 bevirkede, at der i 1982 blev installeret en kulkedel, og kul blev atter det foretrukne brændsel.

I 1992 blev der lagt statsafgift på kullene, og disse blev herefter erstattet af træpiller. Med vedtagelsen af den nye varmeforsynings-lov i 1990 blev det besluttet, at Vildbjerg Varmeværk senest i 1996 skulle overgå til et naturgasfyret kraftvarmeværk. Den 18. november 1994 kunne der indvies et nyt kraftvarmeværk til 32 mill. kr. Kraftvarmen produceres på 2 stk Rolls Royce gasmotorer. De producerer op til 30.000 MWh el om året og dertil 40.000 MWh varme, hvilket dækker 98 % af varmeværkets varmebehov.

Værket har i 2005 fået nye og endnu mere effektive Rolls Royce motorer, da de gamle var slidt op.

Varmeproduktionen sker på motorerne, når elprisen er tilstrækkelig høj, og resten af varmebehovet dækkes af gaskedler.