Velkommen til VTV

Vildbjerg Tekniske Værker, VTV, er fællesnavnet for de tre selvstændige forsyningsselskaber.

* Vildbjerg Varmeværk amba * Vildbjerg Elværk amba * Vildbjerg Vandværk ambaForside1P01DK

Fælleskontoret er beliggende på Pugdalvej i Vildbjerg sammen med kraftvarmeværket.

Gå direkte til måleraflæsningsms-service –

afbrydelser i driften (vand, varme og el)

Informationer om driften: 

Regnskabshæfte for 2016 kan afhentes på værket eller downloades her

Vi kan desværre fortsat ikke lave årsopgørelse til vores forbrugere med solceller, da vores leverandør af afregningssystem har problemer med at håndtere solceller for mutiforsyningsselskaber.

Det forventes at opgørelserne kan sendes ud i løbet af maj måned.