Velkommen til VTV

Vildbjerg Tekniske Værker, VTV, er fællesnavnet for de tre selvstændige forsyningsselskaber.

* Vildbjerg Varmeværk amba * Vildbjerg Elværk amba * Vildbjerg Vandværk ambaForside1P01DK

Fælleskontoret er beliggende på Pugdalvej i Vildbjerg sammen med kraftvarmeværket.

Gå direkte til måleraflæsningsms-service –

afbrydelser i driften (vand, varme og el)

Informationer om driften: 

Vildbjerg Vandværk har den 4. september 2017 fået analyseret vandet for

Chloridazon-desphenyl og prøven viser at det ikke forekommer i vores vand. Analysen kan ses her