Velkommen

Vildbjerg Tekniske Værker, VTV, er fællesnavnet for de tre selvstændige forsyningsselskaber.

  • Vildbjerg Varmeværk amba
  • Vildbjerg Elværk amba
  • Vildbjerg Vandværk amba

Fælleskontoret er beliggende på Pugdalvej i Vildbjerg sammen med kraftvarmeværket.

Gå direkte til forbrugeraflæsninger m.m.

Her kan Regnskabshæfte 2013 downloades

 Trykket på vandet har været lavt pga. et brud. Trykket er igen normalt, men vandet kan være lidt brunt.
Lad vandet løbe til det er klart.

SMS-Service

Som kunde hos Vildbjerg Tekniske Værker er du automatisk tilmeldt vores SMS-Service.
Det er en gratis service vi tilbyder alle vores kunder.
Tilmeld eller afmeld dig SMS-service